Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΣΟΛ (RING TREBLE CLEF)

Εδώ: http://lc.pandahall.com/articles/1915-simple-tutorial-on-making-a-beautiful-treble-clef-ring-for-girls.htmlβρίσκετε λεπτομερείς οδηγίες πως να φτιάξετε με αλουμινένιο σύρμα ένα δαχτυλίδι σε σχήμα κλειδιού του σόλ!
Here: http://lc.pandahall.com/articles/1915-simple-tutorial-on-making-a-beautiful-treble-clef-ring-for-girls.htmlfind detailed instructions how to make  a ring with aluminum wire in the shape of a treble clef!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου