Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

ΚΟΥΤΙ ΔΩΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΤΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (GIFT BOX OFBOX OF FOOD)Εδώ: http://manualidades.facilisimo.com/blogs/general/hacer-bolsita-para-regalo_1133023.html?fba&utm_source=facebook&utm_medium=manualidades&utm_content=&utm_campaign=acortador υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες πως ένα κουτί από γάλα να το μεταμορφώσετε σε κουτί δώρου. Εγώ , εμπνευσμένη απ' αυτό, ένα κουτί από νιφάδες πρωινού το ψέκασα με  υπόλευκο spray  επικόλλησα μια εικόνα επίκαιρη από άνθη, επίσης επικόλλησα το τριαντάφυλλο της http://lila365idees.blogspot.gr/2014/06/roses-of-napkin.html, πρόσθεσα δυο χερούλια & το μετέβαλλα σε κουτί δώρου.

Here: http://manualidades.facilisimo.com/blogs/general/hacer-bolsita-para-regalo_1133023.html?fba&utm_source=facebook&utm_medium=manualidades&utm_content=&utm_campaign=acortador There are detailed instructions on how a box of milk to transform in a gift box. I am inspired by this, a box of breakfast flakes sprinkle with whitish spray pasted a timely picture of the flowers, the rose of http://lila365idees.blogspot.gr/2014/06/roses-of-napkin.htmlalso pasted it, I added two handles and alter it in a gift box.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου