Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Η ΚΟΥΠΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΑΣΠΩ (THE CUP WHO )

Μια ραγισμένη κούπα αντί να την πετάξω τη μετέτρεψα σε κασπώ:
Γέμισα ένα ρηχό σκεύος μιας χρήσεως με νερό όπου έσταξα αρκετές σταγόνες από παλιά άχρηστα μανόν που επέπλευσαν στην επιφάνεια του νερού. Ύστερα με μια κίνηση κύλισα την κούπα ώστε να κολλήσουν τα μανόν όπως στην τεχνική της μαρμαρογραφίας . Τα ραγίσματα δεν φαίνονται. Μετά το στέγνωμα το κασπώ ήταν έτοιμο να μπει μέσα σ' αυτό ένα μικρό γλαστράκι.
A broken cup of instead fly i change it into a pot:
A shallow disposable dish filled with water where several drops dripped from old unusable Manon that floated on the water surface. After a scrolling cup to stick to Manon as the technique of marmarografias. The cracks do not appear. After drying the pot was about to enter therein a small pot.

1 σχόλιο: