Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

ΚΙΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ (MINCED MEAT IN FREEZER)


Εδώ:  http://solucoeslucymizael.com.br/como-congelar-carne-moida/ υπάρχει μια εικόνα που θα σας καθοδηγήσει πως να καταψύξετε κιμά σε σακούλα σε μεγαλύτερες ποσότητες& να τις αποψύξετε τμηματικά αν τυχόν χρειασθεί.

Here: http://solucoeslucymizael.com.br/como-congelar-carne-moida/ there is a picture that will guide you how to freeze meat in a bag in larger quantities and to partially defrost if any need.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου