Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (THE ICONS OF OF SAINT GEORGE)

Σήμερα 23 Απριλίου γιορτάζει ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Γεώργιος.
 Γι'αυτό σας δείχνω σήμερα μια παλιά ξυλόγλυπτη εικόνα, εξαιρετικό δείγμα λαϊκής ξυλογλυπτικής που μου μου την κληροδότησε ο αείμνηστος νουνός μου Γιώργος Γιαννίκας. Επίσης τις δύο εικόνες που έφτιαξα με την τεχνική Decoupage, αφού είχα τυπώσει εικόνες του Αγίου σε εκτυπωτή inkjet, τις ψέκασα με spray Ghiant για στερέωση του χρώματος & τις τελειοποίησα με ακρυλικά χρώματα, cristal gel, gel paste & κουκκίδες από conture(relief).
Today April 23 celebrates one of the greatest saints of Orthodoxy, St. George.
 So today I'm showing you an old woodcut illustration, exceptional sample of folk woodcarving mine inherited by the unforgettable George Giannikas my godfather. .Also the two images that I made with the technique Decoupage, since I had print pictures in San printer inkjet, spraying the spray Ghiant for fixing the color & the perfected with acrylic paints, cristal gel, gel paste & dots conture (relief).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου