Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ FROST (EASTER BOTTLE WITH FROST)

Μ' αυτό το πασχαλινό μπουκάλι (με πασχαλινή εικόνα επικολλημένη με κόλα decoupage πάνω σε μπουκάλι με την τεχνική frost) θέλω σε όλους να ευχηθώ καλή πασχαλιά πλημμυρισμένη από το φως της Ανάστασης.
With this Easter bottle (Easter picture attached with decoupage glue bottle on the technical frost) I want to wish everyone good lilac flooded by the light of the Resurrection.

1 σχόλιο: