Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

DECOUPAGE ΣΕ ΠΑΛΙΌ ΣΙΔΕΡΟ (DECOUPAGE IN OLD IRON)

Αυτό το παλιό σίδερο για κάρβουνα άλλαξε όψη με τη χρήση διαφόρων τεχνικών για να γίνει διακοσμητικό αντικείμενο.    
Χρησιμοποιώντας διαδοχικά lasure(λούστρα ξύλου διάφανα), ακρυλικά χρώματα, εικόνες από χαρτί decoupage, στένσιλ με κουκκίδες. κρακελέ του ενός συστατικού, conture(relief) & λούστρο νερού.

This old iron charcoal face changed using various techniques to make decorative object
Using successively lasure (wood polish transparent), acrylic colors, images of paper decoupage, stencil with dots. cracked of one component, conture (relief) & glaze of water .

3 σχόλια: