Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΟΥ ΙΚΕΑ (EASTER CANDLES FOR WITH PASTE FROM THE NAPKINS OF IKEA STORE)

Αυτές οι λευκές λαμπάδες άλλαξαν όψη με τον εξής πανεύκολο τρόπο με σκοπό να χαριστούν σε αγόρια & κορίτσια ανάλογα με την επικολλημένη εικόνα :
Ψαλιδίζοντας εικόνες από απλές χαρτοπετσέτες αγορασμένες απ' το ΙΚΕΑ μπορείτε να τις τοποθετήσετε σε απλές λευκές λαμπάδες είτε καλύπτοντας τις εξ ολοκλήρου (όπως έγινε στη λαμπάδα για αγόρια) είτε τοποθετώντας μικρά κομμάτια ( όπως έγινε στις λαμπάδες για κορίτσια ). Κατόπιν τυλίξτε μια λαδόκολλα γύρω από τη λαμπάδα & θερμαίνετε με πιστολάκι μαλλιών μέχρι να εμφανιστούν πάνω στη λαδόκολλα ίχνη λίπους. Αφαιρείτε τη λαδόκολλα & η λαμπάδα είναι έτοιμη!!!!!!!!!!!!!
These white candles changed aspect to including easy way to order donated to Boys & Girls as the attached picture:
Clipping images from simple napkins purchased from IKEA you can place them in simple white candles or covering entirely (as was the candle for boys ) or by placing small pieces ( as was done in candles for girls) . Then wrap a wax paper around the candle and heat with a hair dryer to appear on the baking sheet from grease . Remove the parchment paper and the candle is ready ! ! ! ! !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου