Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΜΕ QUILLING ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ (RINGS IN SHAPE OF FLOWERS IN QUILLING)

Δυο δαχτυλίδια σε σχήμα λουλουδιών φτιαγμένα με την τεχνική του quilling που μετά το κόλλημα τους στις βάσεις δαχτυλιδιών βουτήχτηκαν ελαφρά σε υγρό γυαλί. Η μέθοδος αυτή απλώς στερεοποίησε το χαρτί χωρίς να το υπερκαλύψει , μιμούμενη την τεχνική του φιλιγκράν.
Two rings in shaped flowers made ​​with the technique of quilling that after gluing them to the bases rings dipped slightly in wet glass. This method simply solidified paper without overcompensating, mimicking the technique of filigree.

1 σχόλιο: