Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ FROST, DECOUPAGE & PEARL PEN (BOTTLE WITH FROST, DECOUPAGE & PEARL PEN)

Αυτό το απλό μπουκάλι αναψυκτικού άλλαξε όψη πρώτα με μια κάλυψη με frost με σφουγγάρι σε σκούρο μπλε χρώμα εκτός του κεντρικού μέρους που το κάλυψα με κίτρινο χρώμα. Στο τμήμα αυτό έκανα decoupage  με εικόνα κομμένη από χαρτοπετσέτα. Τις εικόνες αυτές τις τόνισα με pearl pen σε κατάλληλα χρώματα. Δε χρειάστηκε καμιά άλλη επεξεργασία. 

This simple soft drink bottle changed face first with a cover with frost sponge on a dark blue color outside the central part, which blanketed in yellow. In this part I cut decoupage image of paper towel. These images I identified the pearl pen in appropriate colors. We did not have any other treatment.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου