Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΝΕ ΕΙΚΟΝΑ ΒΑΜΠ (BOTTLE WITH PICTURE OF A VAMP)

Για να διαμορφωθεί αυτό το μπουκάλι με την εικόνα μιας μοιραίας κυρίας του μεσοπολέμου χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές. Κατ΄αρχάς επίστρωση με primer , decoupage με εικόνα από χαρτοπετσέτα, κρακελέ του ενός συστατικού, conture(relief), pearl pen & τέλος ένα -δυο στρώματα λούστρου σε spray για προφύλαξη.

To exchange this bottle with the picture of a fateful lady of interwar period used various techniques. First coating primer, decoupage image from napkin krakele of one component, conture (relief), pearl pen & finally a couple of layers of lacquer in spray for protection.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου