Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Η ΦΟΥΣΤΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΣΑΝΤΑ (Η ΦΟΥΣΤΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΣΑΝΤΑ)


Μια τσάντα της κόρης μου ραμμένη από διαδοχικές σειρές φαρδύ λάστιχου σκέφτηκα να τη μετατρέψω σε τσάντα.
  • Πρώτα έρραψα το στρίφωμα εσωτερικά για να κλείσει . 
  • Κατόπιν έκλεισα το κάτω μέρος της φόδρας επεξεργασμένο εσωτερικά όπως γίνεται στα σκκάκια με φόδρα.
  • Στν ζώνη της φούστας εσωτερικά γάζωσα με τη βοήθεια λάστιχου τέσσερις κρίκους για να ανρτηθούν οι ακυσίδες με τη χρήση ανοιγόμενων κρίκων.
  • Στο σημείο ενώσεως φούστας και ζώνης γαζώθηκε μια στενή δαντέλα για να κλυφθούν τα ήδη υπάρχοντα γαζιά. 
  • Η τσάντα κλείνει με μικρά κυκλικά αυτοκόλλητα  στο εσωτερικό της ζώνης όπως κλείνουν τα αθλητικά παπούτσια.
A bag of my daughter's sewn from successive rows of wide elastic I thought of turning it into a bag.
  • First I sewed the hem inside to close. 
  • Then I closed the bottom part of the lining machined inside like it is done on chessmen with lining.
  • In the belt of the skirt, with the help of a rubber band, I made four rings to hang the pins using the opening rings.
  • At the junction of the skirt and the belt, a narrow lace was sewn to hide the already existing seams.
  • The bag closes with small circular stickers on the inside of the belt like sports shoes close.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Powered By Blogger