Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

ΝΕΟ ΦΥΤΟ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ (NEW PLANT FROM LEAVES)


Αυτό το video: https://www.facebook.com/watch?v=1145675102764402  με παρακίνησε να αντιγράψω αυτή τη μέθοδο πολλαπλασιασμού φυτών από φύλλα. Ας ελπίσουμε πως η μέθοδος θα αποδώσει....

This video: https://www.facebook.com/watch?v=1145675102764402 prompted me to copy this method of propagating plants from leaves. Let's hope the method works...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Powered By Blogger