Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ CUP CAKE ΜΕ ΖΥΜΗ ΣΤΟΝ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (CUP CAKE WITH CHOCOLATE DOUGH IN BREADMAKER)

Αυτά τα σοκολατένια κεκάκια έγιναν με ζύμη φτιαγμένη στον αρτοπαρασκευαστή, με τον τρόπο που εξηγείται εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=DqqbbQ2Y8Uo&t=14s μόνο που την έψησα σε φορμάκια σιλκόνης πασπαλίζοντας τα με χρωματιστή τρούφα.
These chocolate cakes became dough baked in the bakery, as explained here: https://www.youtube.com/watch?v=DqqbbQ2Y8Uo&t=14s only I baked it in silicone molds sprinkling with a colored truffle.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου