Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΜΕ PRISMA FANTASY ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΑ (RINGS WITH PRISMA FANTASY MONOCHROMATIC)

Αυτά τα τρία δαχτυλίδια έγιναν σε έτοιμες βάσεις με prisma fantasy σε ένα μόνο χρώμα σε κάθε δαχτυλίδι. Αυτό το υλικό έχει τη μοναδική δυνατότητα στεγνώνωντας να παίρνει την εντύπωση  που έχει το πετρέλαιο ότων πέφτει στο νερό, μια εντύπωση μοναδική. Τέλος τα δαχτυλίδια καλύφτηκαν με υγρό γυαλί.


These three rings were made on ready bases with prisma fantasy in a single color on each ring. This material has the unique ability to dry up to get the impression of oil falling into the water, a unique impression. Finally, the rings were covered with liquid glass.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου