Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΦΤΕΡΩΝ ΠΑΓΩΝΙΟΥ (PENDANT WITH IMPRESSION PEACOCK FEATHERS)

Στο μενταγιόν αυτό από τενεκέ η κατάλληλη χρήση του υλικού prisma fantasy σε δύο χρώματα με την τεχνική της μαρμαρογραφίας, μετά το στέγνωμα δίνει την εντύπωση φτερών παγωνιού. Κατόπιν έγινε επικάλυψη με υγρό γυαλί &στο κάτω μέρος του κρεμάστηκε φούντα σε σχήμα άνθους. Το μενταγιόν κρεμάστηκε σε μια δέσμη από κορδέλλες οργκαντίνας σε ταιριαστά χρώματα.
In this pendant pendant the appropriate use of prisma fantasy material in two colors with the technique of marble, after drying gives the impression of peacock feathers. Then it was covered with liquid glass and at the bottom of it was hanging tassel in flower shape. The pendant was hung in a bunch of organdin ribbons in matching colors.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου