Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΑΖΩΝ & ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(RECYCLING JARS & BOTTLES WITH COLOR BLACKBOARD FOR PLACEMENT FOOD)

 Βάζα & μπουκάλια άλλαξαν όψη ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του video: https://www.youtube.com/watch?v=XN0cwF9mFHU με μόνη διαφορά ότι απομόνωσα ένα τμήμα με ένα χάρτινο κύκλο. Επίσης ένα τμήμα των βάζων απόμονώθκηκε με χαρτοταινία για να είναι ορατό το περιεχόμενο. Στο σημείο αυτό είναι ορατό μόνο το κάτω χρώμα. Επειδή σαν πρώτο χρώμα χρησιμοποίησα χρώμα για μαυροπίνακες, ο καθένας εκεί μπορεί να γράψει & να σβήσει ότι θέλει. Ακολούθησε decoupage με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα. Επίσης στο τμήμα αυτό δεν περάστηκε λούστρο. Μετά την αφαίρεση της χαρτοταινίας τα περιθώρια τονίστηκαν με κουκίδες από pearl pen.
Jars & bottles have been transformed by following the instructions in this video:
https://www.youtube.com/watch?v=XN0cwF9mFHU except that isolated a section with a paper circle. Also a part of the jars was isolated by masking tape to the be viewed content. At this point it is visible only the lower color. Because as the first color used to paint blackboards, everyone there can write and erase that he wants. Follow decoupage with pictures torn from paper towel.Also in this section is not passed glaze.
After removing the paper tape margins highlighted with dots pearl pen.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου