Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ (PENDANT WITH IMAGE INSPIRED BY OLD CIGARETTE BOXES)

Αυτό το μενταγιόν το έφτιαξα με τον τρόπο που περιγράφω εδώ: https://lila365idees.blogspot.gr/2016/10/pendant-of-tin-in-yellow-colours.html & επικόλλησα στο κέντρο του μια εικόνα εμπνευσμένη από παλιά κουτιά τσιγάρων.
This pendant I made in the manner I describe here: https://lila365idees.blogspot.gr/2016/10/pendant-of-tin-in-yellow-colours.html & paste to the center of an image inspired by old cigarette boxes.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου