Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ΚΡΑΚΕΛΕ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΟΝΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ (CRACKELED OF TWO COMPONENTS IN BOTTLE BACKGROUND)

Στο μπουκάλι αυτό έγινε μετά την τοποθέτηση αδιαφανούς primer, decoupage με εικόνα σκισμένη από χαρτοπετσέτα. Μετά με χρυσαφί ακρυλικό χρώμα βάφτηκε το υπόλοιπο τμήμα του μπουκαλιού.
Ύστερα στο τμήμα εκτός της εικόνας εφαρμόστηκε το πρώτο συστατικό του κρακελέ δύο συστατικών. Μετά εφαρμόστηκε το δεύτερο συστατικό σε όλο το μπουκάλι. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται ρωγμές μόνο στο τμήμα εκτός της εικόνας.  Ακολούθως εφαρμόστηκε σκούρα πατίνα για να εμφανιστούν οι ρωγμές & τέλος ένα στρώμα λούστρου νεφτιού για προστασία.
In this bottle was made after placing opaque primer, decoupage with picture torn of paper towel. After a gold acrylic paint was painted the rest of the bottle.
After in the portion outside the image applied to the first component of bicomponent cracked.After was applied the second component around the bottle. Thus cracks are generated only in the portion outside the picture. Then applied dark patina to display cracks and finally a lacquer thinner layer for protection.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου