Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ (IMITATION METAL & ENGRAVING IN BOTTLE)

Αυτό το μπουκάλι μεταμορφώθηκε με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ: https://lila365idees.blogspot.gr/2017/02/blog-post_18.html
& στο τέλος στο τμήμα που απομένει γυάλινο μπορείτε να κάνετε μόνιμη χάραξη με etching cream χρησιμοποιώντας το ίδιο stencil που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταμόρφωση του μπουκαλιού.
This bottle was transformed in the manner described herein: https://lila365idees.blogspot.gr/2017/02/blog-post_18.html
And at the end of the section remaining glass can make permanent engraving etching cream using the same stencil used for the transformation of the bottle.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου