Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ PITORRICO (BOTTLE WITH TECHNICAL PITORRICO)

Αυτό το μπουκάλι άλλαξε όψη αφού μετα την εφαρμογή αδιαφανούς primer έγινε σ΄αυτόdecoupage με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα. Ύστερα με την τεχνική pitorrico με ον τροπο που εξηγείται εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=_zjT4RejGGw συμπληρώθηκε η υπόλοιπη επιφάνεια του μπουκαλιού. 'Ενα στρώμα λούστρου νεφτιού για αντοχή & προστασία συμπλήρωσε την εργασία.
This bottle has changed appearance since after applying opaque primer was decoupage on ot with pictures torn from paper towel. After the technical pitorrico the manner as explained here: https://www.youtube.com/watch?v=_zjT4RejGGw the rest of the surface of the bottle. A lacquer thinner layer for durability and protection completed work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου