Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΟΛΙΕ ΜΕ ΦΟΥΝΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ KUMIHIMO (NECKLACE BY TASSELS THE TECHNICAL KUMIHIMO0

Αυτό το κολιέ έγινε σε δύο φάσεις.
Πρώτα έγινε το εμπρός τμήμα που πλέχτηκε σε τετράγωνο δίσκο kumihimo με τον τρόπο που εξηγείται σε αυτό το video: https://www.youtube.com/watch?v=h3ztVY3VyW8
Αφού πλεχτούν μερικά εκατοστά γίνεται ανατροπή τρεις φορές με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=dSUhGIjthgwγια να δημιουργηθούν οι αιχμές. Κατόπιν συνεχίζουμε ευθεία μέχρι να έχουμε το αντίστοιχο μήκος που έχουμε στην αρχή.
Το πίσω τμήμα πλέχτηκε σε στρογγυλό δίσκο kumihimo.
Μετά τη συναρμολόγηση στα σημεία στροφής αναρτήθηκαν τρεις φούντες που έγινα με το ίδιο κορδόνι που έγινε το βραχιόλι.
This necklace was made in two stages.
First was the front portion was knitted square kumihimo disc in the manner explained in this video: https://www.youtube.com/watch?v=h3ztVY3VyW8
After intertwine few centimeters is tipping three times in the manner described herein is: https://www.youtube.com/watch?v=dSUhGIjthgw to create spikes. Then continue straight until you have the corresponding length we have in the beginning.
The back part was knitted in round kumihimo disk.
After assembly in turn points posted three tassels made with the same string that was the bracelet.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου