Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΚΡΑΚΕΛΕ ΜΕ DECOUPAGE (BOTTLES WITH DECOUPAGE)

Αυτά τα δύο σκούρα μπουκάλια άλλαξαν όψη εφαρμόζοντας κρακελέ ενός συστατικού κατ΄ευθείαν πάνω στα μπουκάλια . Μετά την εφαρμογή ακρυλικού χρώματος με σφουγγάρι σχηματίστηκαν οι ρωγμές. Η φορά των ρωγμών εξαρτάται από τη φορά της πινελιάς στο κρακελέ που είναι διαφορετική στα δύο μπουκάλια. Ακολούθως έγινε decoupage με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα. Με μαρκαδόρους Giotto για διάφορα υλικά τονίστηκαν οι εικόνες. Τέλος ένα στρώμα λούστρου νεφτιού γυαλιστερό προστατεύει την εργασία.
These two dark bottles were changed face by applying  cracked  of one component directly on the bottles. After application of acrylic paint with a sponge the cracks formed. The time cracks depends on the direction of the brushed cracked that is different on the two bottles. Then it became decoupage with pictures torn from paper towel. With Giotto markers for various materials highlighted the images. Finally a glossy lacquer thinner layer protects the job.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου