Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

DECOUPAGE ΣΕ ΣΙΔΕΡΟ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ (DECOUPAGE IN IRON BY SEVERAL DECORATIONS)


Ένα μικρό παμπάλαιο σίδερο σιδερώματος άλλαξε όψη & έγινε διακοσμητικό στοιχείο. 
Πρώτα ψεκάστηκε μέσα έξω με καφέ σκούρο spray.
 • Στα πλαϊνά με χρήση stencil  τυπώθηκαν σχήματα με πάστα διαμόρφωσης.
 • Στα σχήματα αυτά εφαρμόστηκε πατίνα.
 • Κατόπι με λευκό ακρυλικό χρώμα καλύφτηκαν τα σημεία στα οποία θα γινόταν decoupage. 
 • Στα σημεία αυτά έγινε decoupage με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα.
 • Το χερούλι & το ξύλινο κλείστρο περάστηκαν με ένα στρώμα lasur καφέ.
 • Μέσα & έξω το σίδερο καλύφτηκε με ένα στρώμα λούστρου νερού περασμένο με πινέλο.
 • Με conture(relief) καλύφτηκαν τα περιθώρια των εικόνων & τα ανάγλυφα πλαϊνά
 • Τέλος στο κάτω μέρος κολλήθηκε τσόχα για να μπορεί το σίδερο να τοποθετηθεί πάνω σε έπιπλο χωρίς να το φθείρει.

Το σίδερο μπορεί να τοποθετηθεί & ανοιχτό  γεμάτο με αρωματικό ποτ-πουρί.
A small ancient iron changed view & was embellishment.
First sprayed inside out with dark brown spray.
 • On the sides using stencil printed shapes modulation paste.
 • In these figures applied patina.
 • Wake with white acrylic paint were covered points which would decoupage.
 • At these locations became decoupage with pictures torn from paper towel.
 • The handle and the wooden shutter was passed with a layer lasur brown.
 • Inside and outside the iron was covered with a glaze layer of water last brush.
 • With conture (relief) were covered the margins of the images and the embossed side
 • Finally at the bottom felt glued to the iron can be placed on furniture without damaging them.

The iron can be placed and light filled with aromatic dried flowers.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου