Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ (ENVELOPES WITH PERSONAL IMAGES)

Εδώ: https://picjoke.net/en/tag/Photo+effects+with+text , χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα να δημιουργήσει κανείς φακέλλους  με τις προσωπικές του εικόνες & επιγραφές. Στα πρότυπα μπορεί να εντάξει & εικόνες σέλφι που λαμβάνονται από κάμερα του προγράμματος τη στιγμή της δημιουργίας.
Here: https://picjoke.net/en/tag/Photo+effects+with+text using this program you create envelopes with personal images and inscriptions. On the standards can be incorporate and images selfie taken by the camera program at the time of creation.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου