Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

DECOUPAGE ΣΕ ΧΑΛΚΟΧΡΥΣΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (DECOUPAGE IN COPPER COLORS)

Για να αλλάξει όψη αυτό το μπουκάλι από ουίσκι έγιναν οι εξής  εργασίες.

  • Πρώτα περάστηκε ένα χρώμα αδιαφανούς primer.
  • Μετά στις τέσσερις πλευρές του έγινε decoupage με εικονες από χαρτοπετσέτα.
  • Το υπόλοιπο του μπουκαλιού καλύφτηκε με το εξαιρετικό χάλκινο χρώμα της Cadence  εισχωρώντας μέσα στις εικόνες. 
  • Ακολούθως περάστηκε όλο το μπουκάλι με λούστρο νερού.
  • Τέλος οι εικόνες τονίστηκαν με conture(relief) αντιστοίχων χρωμάτων χρησιμοποιώντας τα σαν πέννα.

To change view this bottle of whiskey were the following tasks.

  • First passed a primer opaque color.
  • After at the four sides became decoupage with pictures of paper towel.
  • The rest of the bottle was covered with exquisite a copper color Cadence penetrating through the images.
  • Then passed around the bottle with water glaze.
  • Finally the images were highlighted with conture (relief) the respective colors using as a pen.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου