Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

ΓΛΑΣΤΡΑ ΧΟΥΦΤΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ (POT HANDFULL OF CEMENT)

Παρατηρώντας αυτό το video: https://www.buzzfeed.com/raypajar1/these-concrete-hands-will-be-the-cutest-part-of-your-garden?utm_term=.rpE8NOVDm#.hvNK9G74P μπορείτε να φτιάξετε αυτό το μικρό βραχόκηπο σε σχήμα χούφτας δύο χεριών  χρησιμοποιώντας τσιμέντο & ένα ζευγάρι πλαστικά γάντια
Seeing thiS video: https://www.buzzfeed.com/raypajar1/these-concrete-hands-will-be-the-cutest-part-of-your-garden?utm_term=.rpE8NOVDm#.hvNK9G74P you can make this small rock garden a handful both hands shape using cement and a pair of plastic gloves

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου