Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ICON OF SAINT MARINA)

Σε ένα παμπάλαιο ξύλο από παλιά πόρτα αφού καλύφτηκε το έξω τμήμα με κατάλληλα σκούρα lazur έγιν decoupage με εικόνα σκισμένη από χαρτοπετσέτα τυπωμένη από μένα για να μπορεί η λεπτή χαρτοπετσέτα να εισχωρεί στην ανώμαλη επιφάνεια του παλιού ξύλου. Γίνεται μετά ελαφρά βελτίωση με ακρυλικά χρώματα. Τέλος ένα στρώμα λούστρου νεφτιού ματ για προστασία.
In an ancient wood from old door he was met outside the part with suitable dark lazur became decoupage a picture torn from printed napkin from me to enable the thin napkin to penetrate the uneven surface of old wood. Made after a slight improvement with acrylic paints. Finally a layer of lacquer thinner mat for protection.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου