Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (CONVERSION IMAGE FOR VARIOUS USES)

Αυτή την εικόνα από το ανθοδοχείο με τις ντάλιες του κήπου μου τη μετέτρεψα με το πρόγραμμα http://www.photofacefun.com/?section_id=3& την επιλογή http://www.photofacefun.com/photofilters/. Την ίδια εικόνα τη μετέτρεψα με διαφορετικούς τρόπους για να τη χρησιμοποιήσω αφού την τυπώσω σε εφαρμογές decoupage & άλλες χρήσεις.
This image of the vase with dahlias of my garden I converted with the program http://www.photofacefun.com/?section_id=3and the selection http://www.photofacefun.com/photofilters/. The same image I converted the different ways to use it after you print it in decoupage applications and other uses.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου