Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

DECOUPAGE ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΚΑΡΑΦΑ (DECOUPAGE IN OLD CARAFE)

Σε μια παλιά καράφα Πρώτα εγινε χωρισμός σε ζώνες  με χαρτοταινία & διαδοχικά καλύφτηκε με διάφανο primer τοποθετημένο με σφουγγάρι &  διάφανο gel paste  της Pentart. Μετά έγινε decoupage  με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα που τελειοποιήθηκαν με αντιστοίχου χρώματος conture(relief)  της Pentart. Τέλος χρησιμοποιώντας πινέλο καλύφτηκαν οι εικόνες με διάφανο gel paste  της Pentart για να στεγανοποιηθούν οι εικόνες & η καράφα να πλένεται άφοβα.
In an old carafe first became zoning with masking tape and successively was covered with a transparent primer loaded with sponge & transparent gel paste of Pentart. After he became decoupage with pictures torn from napkin perfected with corresponding conture color (relief) of Pentart. Finally brushing images were covered with a transparent gel paste of Pentart to seal the images and the carafe to wash safely

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου