Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ KUMIHIMO ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ (CLOSING BRACELET KUMIHIMO WITHOUT TERMINALS)

Παρακολουθώντας αυτό το video: https://www.youtube.com/watch?v=owbyu_oSu_8 μαθαίνετε πως να κλείσετε ένα βραχιόλι πλεγμένο με την τεχνική kumihimo, κλείνοντας το με τις ίδιες τις κλωστές του χωρίς ακροδέκτες. Για να γίνει αυτό τα κορδόνια για το βραχιόλι πρέπει να είναι πιο μεγάλες & να έχουν περίσσευμα στην αρχή. Το βραχιόλι ανοίγει όταν το φοράμε & κλείνει μετά.
Seeing thiw video: https://www.youtube.com/watch?v=owbyu_oSu_8 learn how to close a bracelet woven with technical kumihimo, closing with the same threads without terminals. To do this the laces on the bracelet should be more large and have excess at the beginning. The bracelet is opened when the wear and closes afterwards.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου