Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (DARK BOTTLE WITH ROSES)

Ένα σκούρο μπουκάλι καλυμμένο με αποτυχημένο κρακελέ των δύο συστατικών, άλλαξε όψη κάνοντας decoupage με εικόνα ψαλιδισμένη από χαρτοπετσέτα που προηγουμένως είχε καλυφθεί το πίσω μέρος της με κόλα συγκάλυψης. Η κόλα συγκάλυψης στο πίσω μέρος της εικόνας δίνει μια όψη με μικρά ραγίσματα. Το φόντο επεξεργάστηκε με δακτυλοπατίνα χάλκινου χρώματος. Τα τριαντάφυλλα τονίστηκαν με conture(relief) & τέλος καλύφτηκε το μπουκάλι με λούστρο νεφτιού γυαλιστερό. Το γυαλιστερό λούστρο νεφτιού της Craft δίνει εξαιρετική λάμψη.
A dark bottle covered with failed cracked of two failed components, changed face making decoupage image clipped from napkin previously covered the back with glue masking. The packages masking the back of the image gives an appearance with small cracks. The background treated with patina of copper colored. The roses highlighted with conture (relief) & end was coveredthe bottle with glossy lacquer thinner. The glossy lacquer thinner the Craft gives great shine.

1 σχόλιο: