Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ SCRAPBBOOKUNG & ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (MODEL OF YOUR PHOTOS FOR SCRAPBOOKING & OTHER WORKS)

Θέλοντας να εντάξετε μια φωτογραφία σας σε ένα γενικότερο πλαίσιο εικόνας για να την τυπώσετε & να τις εκμεταλλευτείτε για διάφορες εργασίες όπως scrapbooking, decoupage & αλλού.
Ανοίξτε το εξαιρετικό πρόγραμμα: http://www.photofacefun.com/?section_id=4 & επιλέξτε tools & υποομάδα covershttp://www.photofacefun.com/fbcovers/. Επιλέξτε το επιθυμητό σχήμα & στο παράθυρο που ανοίγει ανεβάστε μια φωτογραφία από τον υπολογιστή σας & τοποθετήστε το τετράγωνο που παρουσιάζεται στο σημείο εικόνας που επιθυμείτε. Πατήστε next & στην εικόνας που εμφανίζεται πατήστε share & κατόπιν κάνοντας δεξί κλικ, επιλέξτε αποθήκευση εικόνας & αποθηκεύσατε την εικόνα σ όποιο σημείο του υπολογιστή σας επιθυμείτε. Την νέα εικόνα μπορείτε να την διαμορφώσετε όπως θέλετε ή αυτούσια να την τυπώσετε κατάλληλα & να την εκμεταλλευτείτε σε διάφορες εργασίες π. χ. decoupage, scrapbooking ή άλλες τυπωτικάς εργασίες . 
Εδώ παραθέτω μερικές μεταβολές που έκανα με μια μόνον εικόνα.
Wanting to integrate a photo of you in context to the picture and print to take advantage of various tasks such as scrapbooking, decoupage & elsewhere. 
Open the excellent program: http://www.photofacefun.com/?section_id=4   and select tools & subgroup covers:  http://www.photofacefun.com/fbcovers/. Select the desired shape and in the window that opens upload a photo from your computer and insert the block shown in image point desired. Click next & the displayed image click share & then right-click, choose Save Image and saved the image in any place on your computer you wish. The new picture you can configure as you want or as such to print properly and to take advantage of a number of tasks n. G. Decoupage, scrapbooking or other the printing work. 
Here are some changes I made to a single image.

2 σχόλια: