Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΕΥΧΕΣ ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ (CARD FOR WISHES OF ENGAGEMENT)



Φτιάξτε αυτή την κάρτα ως εξής: Πρώτα ανοίξτε το πρόγραμμα: http://www.photofacefun.com/?section_id=22 στην ενότητα love & επιλέξτε την εικόνα Ambrosia χωρίς να ανεβάσω φωτογραφία. Με κάποιο οποιοδήποτε πρόγραμμα με την εφαρμογή text γράφει κανείς τις ευχές. Τυπώστε την εργασία σε χαρτί & σχήμα φωτογραφίας.  Κατόπιν κόψτε χαρτόνι σε μέγεθος διπλό από την τυπωμένη φωτογραφία & το διπλώστε στη μέση. Κολλήστε στο εσωτερικού του διπλωμένου χαρτιού την τυπωμένη φωτογραφία. Με διαβήτη με κόφτη κόψετε στο εμπρός σχήμα στο μέγεθος & στο σημείο που αντιστοιχεί στο φλιτζάνι στην εσωτερική εικόνα . Κόψτε με κατάλληλο εργαλείο κοπής χαρτιού τις εξωτερικές γωνίες. Στολίστε το εμπρός της κάρτας με διάφορα χάρτινα σχήματα. Συμπληρώστε την κάρτα με κουκκίδες από pearl-pen ή contoure(relief).
I made this card as follows: 
First open the program: http://www.photofacefun.com/?section_id=22 in the unity love, select the image Ambrosia without upload picture. With a program with any application writes text one wishes. Print out the paper work and figure photography. Then cut cardboard dual size of the printed picture and fold it in half. Glue the inside of the folded paper the printed photo. With diabetes cutter cut the front in size & shape to the point that corresponds to the inner cup image. Cut with cutter paper suitable external corners. Decorate the front of the card with different carton shapes. Fill the card with dots of pearl-pen or contoure (relief).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου