Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

ΛΕΥΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΜΕ DECOUPAGE (WHITE BOTTLES WITH DECOUPAGE)

Δυο απλά μπουκάλια κρασιού άλλαξαν όψη καλύπτοντας τα με δυο στρώματα primer & μετά decoupage με εικόνες λουλουδιών σκισμένες από χαρτοπετσέτα. ( Το φόντο της χαρτοπετσέτας ήταν λευκό & γι' αυτό δεν χρειάστηκε κάλυψη του primer με ακρυλικό χρώμα). Μια-δυο στρώσεις λούστρου νεφτιού ματ σταθεροποιούν την εργασία. Στα μπουκάλια σχεδόν πάντοτε βάζουμε λούστρο νεφτιού για να μην ξεφλουδίζονται.
Two bottles of wine just changed the face covering with two layers of primer & after decoupage with pictures with of flowers torn from paper towel. (The background of napkin was white  and so I did not need to cover primer an acrylic paint for). A couple of coats of lacquer thinner mat stabilizes the job. The bottles almost always put glaze thinner to does not peeled.

1 σχόλιο: