Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΛΟ DECOUPAGE ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ (SIMPLE DECOUPAGE BOTTLES OF WINE)

Σε απλά μπουκάλια κρασιού χωρίς καμιά προετοιμασία μπορούμε να κάνουμε decoupage με εικόνες ψαλιδισμένες από χαρτί decoupage (προσέχουμε να υπάρχουν καθόλου περιθώρια). Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε εικόνες ψαλιδισμένες από χαρτί περιτυλίγματος αφού τις βρέξουμε & τις στεγνώσουμε ανάμεσα σε δυο φύλλα χαρτιού κουζίνας. Κατόπιν καλύπτουμε τις εικόνες με ένα στρώμα λούστρου, σκουπίζοντας αμέσως τα περιθώρια για να μην λεκιάσει η γυάλινη επιφάνεια. Τέλος με contuure(relief) τονίζουμε τις εικόνες επιμένοντας κυρίως στα περιθώρια (να μην φαίνεται η άκρη του χαρτιού).
In simple wine bottles without any preparation can make decoupage with pictures clipped from paper decoupage (Ensure completely borderless). We also use images clipped from wrapping paper after the rain and the dry out between two sheets of paper towels. Then cover the images with a layer of lacquer, wipe immediately margins not to blot the glass. Finally with contuure (relief) stress images insisting mainly on the margins (not seen the end of the paper).

1 σχόλιο: