Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΦΩΛΙΕΣ ΠΟΥΛΙΩΝ (BOTTLE WITH BIRD NESTS)

Δυο φωλιές πουλιών βρήκαν την καλύτερη θέση τους σ' ένα μπουκάλι που με την μεταμόρφωσή του θυμίζει κορμό δέντρου!
Ένα απλό μπουκάλι καλύφτηκε με ένα στρώμα primer, μετά με χρυσαφί ακρυλικό χρώμα, εν συνεχεία ένα στρώμα κρακελέ ενός συστατικού & τέλος γήινα ακρυλικά χρώματα σε τρεις ζώνες τοποθετημένα με κάθετες γραμμές με πινέλο. μετά το στέγνωμα εμφανίστηκαν οι γραμμές που θυμίζουν νερά ξύλου. Δύο εικόνες από χαρτί decoupage επικολλήθηκαν με κόλλα decoupage οι οποίες τελειοποιήθηκαν με conture(relief) τραβώντας τις γραμμές σαν να χρησιμοποιούμε πέννα. Ένα στρώμα λούστρου νεφτιού στεγανοποίησε το μπουκάλι & του έδωσε λάμψη.
Two bird nests found the best place in a bottle with his transformation reminds a tree trunk!
A simple bottle was covered with a layer of primer, then with gold acrylic paint, then a layer of a cracked of one component and end earthy acrylic colors into three zones arranged in vertical lines with a brush. After drying occurred lines that remind wood grain. Two images of paper pasted with decoupage glue decoupage which perfected with conture (relief) pulling lines like taking pen. A layer of lacquer thinner seal the bottle and let shine.

1 σχόλιο: