Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΡΑΚΕΛΕ (BLACK AND WHITE BOTTLE BY THIN CRACKELED)

Ένα μπουκάλι από ουίσκι καλύφθηκε πρώτα με primer, μετά με ακρυλικό ασημί περλέ χρώματος, μετά με κρακελέ του ενός συστατικού. Κατόπιν τοποθετήθηκε λευκό , γκρι & μαύρο ακρυλικό χρώμα σε τρεις ζώνες τοποθετημένο με σφουγγαροπίνελο σε λεπτή στρώση. ( Αυτός ο τρόπος δίνει λεπτές ρωγμές). Ακολούθησε decoupage με εικόνα από χαρτί decoupage & συμπληρώθηκε η εικόνα με conture(relief) & το έργο σταθεροποιήθηκε με ένα στρώμα λούστρου νεφτιού.
A bottle of whiskey was covered first with primer, then silver pearlescent acrylic paint, then with cracked of one ingredient. Then placed white, gray & black acrylic paint into three zones positioned with foambrush in thin layer. (This works fine cracks). Was followed decoupage with image of paper decoupage & filled the image with conture (relief) & the the project stabilized with a layer of lacquer thinner.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου