Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

ΚΡΑΚΕΛΕ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ (KRAKELE TWO COMPONENTS IN BOTTLE\S)

Δύο μπουκάλια διακοσμήθηκαν με κρακελέ δύο συστατικών ως εξής:
Στο ανοιχτόχρωμο μπουκάλι προηγήθηκε decoupage με εικόνα από χαρτοπετσέτα . Ακολούθησε στα δύο μπουκάλια πρώτα το πρώτο στρώμα κρακελέ δύο συστατικών & μετά το στέγνωμα το δεύτερο. Κατόπιν καλύπτουμε τα μπουκάλια με πατίνα , χρυσού χρώματος στο ανοιχτόχρωμο & λευκού στο σκούρο. Με μαλακό πανί σκουπίζουμε καλά την πατίνα που μένει μόνο μέσα στις ρωγμές  όπως φαίνεται στις λεπτομερείς φωτογραφίες. Ψεκάζουμε ελαφρά με spray διάφανου λούστρου για να στερεοποιηθεί η πατίνα. Στο σκούρο μπουκάλι έγινε decoupage με εικόνα ψαλιδισμένη από χαρτί decoupage. Οι εικόνες τονίσθηκαν με conture(relief) σε κατάλληλα χρώματα. Τέλος τα στόμια των μπουκαλιών διακοσμήθηκαν με κορδέλες.
Two bottles decorated with krakele two components as follows:
In pale bottle was preceded decoupage With Picture of paper towel. Followed in the first two bottles of the first layer krakele bicomponent and the second after drying. Then cover the bottles with patina, gold color on white & pale to dark. With soft cloth wipe well the patina left alone inside the cracks as shown in the detailed photos. Spray lightly with spray transparent glaze to solidify patina. In dark bottle was decoupage with picture clipped from paper decoupage. The images highlighted with conture (relief) in appropriate colors. Finally the mouths of bottles decorated with ribbons.

3 σχόλια: