Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

ΑΛΛΑΓΗ ΟΨΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ (CHANGE PANEL TOOLBOX)

Αυτή η ξύλινη εργαλειοθήκη για εργαλεία κήπου με σκοπό να αναρτηθεί στη βεράντα άλλαξε όψη ως εξής:
Πρώτα αφαιρέθηκαν τα πλαστικά στηρίγματα των εργαλείων.
Μετά τυπώθηκε εικόνα με θέματα σχετικά με τον κήπο σε αυτοκόλλητα χαρτί στις διαστάσεις της βάσης.

 • Το αυτοκόλλητο χαρτί επικολλάται στο ξύλο.
 • Τονίσθηκαν λεπτομέρειες της εικόνας με λεπτό μαρκαδόρο.
 • Καλύφθηκε όλη η βάση με λεπτό στρώμα άχρωμου cristal gel.
 • Με pearl pen  τονίστηκαν τα περιθώρια.
 • Τέλος εφαρμόσθηκαν τα πλαστικά στηρίγματα των εργαλείων.
 • Αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιαδήποτε επιγραφή θα αναρτηθεί σε εξωτερικό χώρο.


This wooden toolbox for garden tools to be hung on the terrace face changed as follows:

 • First removed the plastic supports tools.
 • After printed image with issues related to the garden on paper stickers on the dimensions of the base.
 • The paper sticker affixed to the wood.
 • Highlighted image details with fine pen.
 • All of the base covered with a thin layer of colorless cristal gel.
 • With pearl pen highlighted margins.
 • Finally applied plastic props tools.

This method can be applied to any sign will be posted outside.
2 σχόλια: