Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ (FOR THE DAY OF MOTHER)


Σήμερα, δεύτερη Κυριακή του Μαΐου γιορτή της μητέρας μπορείτε να στείλετε τις ευχές σας στη δική σας μητέρα από τα βάθη της καρδιάς. Αν δεν προλάβετε να φτιάξετε την εύκολη χειροτεχνία που προτείνει η ιστοσελίδα  http://krokotak.com/2013/02/kartitchka-za-mama/
τυπώστε την ανωτέρω κάρτα  που έφτιαξα & χαρίστε της συνοδευόμενη από ένα ζεστό φιλί ή στείλτε της τουλάχιστον ηλεκτρονικά αν είναι μακρυά σας!!!!!!
Today, second Sunday of May is  Mother's Day you can send your greetings to your mother from the depths of the heart. If you miss to make easy crafts proposed website  http://krokotak.com/2013/02/kartitchka-za-mama/   print the above card I made together and indulge in a hot kiss or send online at least if you are far away!!

1 σχόλιο: