Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΚΡΑΚΕΛΕ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (BOTTLE WΙΤΗ KRAKELE IN SUBSTRATES IN VARIOUS COLORS)

Αυτό το απλό μπουκάλι διαμορφώθηκε με τον εξής απλό τρόπο:

 • Πρώτα με σφουγγάρι  περάστηκε ένα στρώμα primer.
 • Κατόπιν το μπουκάλι βάφτηκε σε ζώνες σε διαφορετικά  ακρυλικά χρώματα.
 • Ακολούθησε ένα στρώμα κρακελέ ενός συστατικού.
 • Μετά το στέγνωμα χρησιμοποιώντας ένα απλό φαρδύ πινέλο ελαιοχρωματισμού ελαφρά υγρό πέρασα με κάθετες φαρδιές πινελιές υπόλευκου ακρυλικού χρώματος. Αμέσως εμφανίστηκαν λεπτές ρωγμές μέσα από τις οποίες φάνηκαν τα διάφορα στρώματα του υποστρώματος. Ωραίο αποτέλεσμα θα έχει αν εφαρμοσθούν τα χρώματα με τη σειρά του ουράνιου τόξου.
 • Μετά έγινε decoupage με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα. Προτιμήθηκαν απλές εικόνες για να αναδειχθούν οι ρωγμές μέσα από τη διαφάνεια. Δεν έγινε καμιά άλλη επεξεργασία
 • Μόνο με conture (relief) χρυσού χρώματος τονίστηκαν τα κέντρα των λουλουδιών.
 • Τέλος πρώτα ένα στρώμα spray λούστρου & δυο -τρία στρώματα λούστρου με πινέλο για αντοχή.

This simple bottle formed by the following simple manner:

 • First with a layer of sponge passed primer.
 • Then the bottle was painted in acrylics zones in different colors.
 • Followed by a layer krakele one component.
 • After drying using a simple broad brush painting damp spent with vertical broad stroke off-white acrylic paint. Immediately appeared through fine cracks which appeared the various layers of the substrate. Nice result would have applied if the colors in the order of the rainbow.
 • Then she became decoupage with pictures torn from paper towel. Preferring simple pictures to highlight the cracks in the slide. There was no other treatment
 • Only conture (relief) gold color highlighted the centers of the flowers.
 • Finally a first layer of spray lacquer and two or three layers of lacquer with a brush for durability.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου