Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019

ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΣΕ ΣΧΉΜΑ ΔΑΚΡΥΟΥ (PENTANT IN THE SHAPR OF TEAR)

Το μενταγιόν σε σχήμα δακρύου έγινε Χύνοντας σε καλούπι αντιστοίχου σχήματος στο οποίο προηγουμένως είχε τοποθετηθεί γράνα,  ρητίνη στην οποία είχα στάξει μια σταγόνα πράσινου, κόκκινου & κίτρινου χρώματος  χωρίς ανάμειξη. Η ρητίνη που χρησιμοποίησα ήταν της Creare. Στο κέντρο του μενταγιόν επικολλήθηκε χάντρα από υγρό γυαλί πάλι σε σχήμα δακρύου. Τέλος με conture(relief) επεξεργάστηκε το κέντρο του μενταγιόν.
The tear-shaped pendant was poured into a mold of corresponding shape in which a granite had previously been placed, a resin in which I had dripped a drop of red, green & yellow without mixing. The resin I used was from Creare. At the center of the pendant was a wet glass bead again in the shape of a tear. Finally the contour (relief) processed the center of the pendant.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου