Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ (DECORATIVE INFORMATION FOR DECORATION)

Παρατηρώντας αυτό το video:
https://www.youtube.com/watch?v=_9LpG1aP7Dc&fbclid=IwAR2w1F-YUSCgeK8QZQhm3blCBGp7zs8LLW7ubzNb7479qHEbpBRFHiidNxkΑ
ν έχετε τις κατάλληλες φόρμες με αρκετές λεπτομέρειες μπορείτε να δημιουργήσετε ΄στοιχεία για μπαρόκ διακοσμήσεις αντικειμένων. Οι φόρμες από θερμοκόλα έχουν ελαστικότητα  & μπορούν να εφαρμόσουν σε κάθε καμπύλο αντικείμενο. Μετά την κόλληση στο αντικείμενο μπορούν επίσης να βαφτούν.

Watching this video:
https://www.youtube.com/watch?v=_9LpG1aP7Dc&fbclid=IwAR2w1F-YUSCgeK8QZQhm3blCBGp7zs8LLW7ubzNb7479qHEbpBRFHiidNxk if you have the right forms with enough detail you can create baroque item ornament items. Thermocouple molds are flexible and can be applied to any curved object. After gluing to the article they can also be  painted

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου