Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019

"ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ" ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ ("TELEGRAPH" IN A REFLECTIVE BOTTLE)


Ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του video: https://www.youtube.com/watch?v=tPOZhHV358s
https://www.youtube.com/watch?v=tPOZhHV358s φύτευσα κλωνάρια "τηλέγραφου" σε μπουκάλι αναψυκτικού δημιουργώντας μεγάλες τρύπες με τη συσκευή κολλητηριού για καλάι.
By following this video's instructions:
https://www.youtube.com/watch?v=tPOZhHV358s I planted "telegraph" clones in a bottle of soft drink, creating big holes with a bunch of bunch.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου