Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΑΜΟΥ (CREATION CARD FOR WEDDING WISHES)

Εύκολα μπορείτε να φτιάξετε την προσωπική σας κάρτα για να ευχηθείτε σε γάμο.

 • Πρώτα κόβετε σε παστέλ χαρτόνι στο διπλάσιο του επιθυμητού μεγέθους & τη διπλώνετε στη μέση.
 • Με κατάλληλο κόφτη κόβετε τις γωνίες 
 • Κόβετε δύο κύκλους σε λευκό χαρτόνι & άλλους δύο μικρότερους στο ίδιο χρώμα με το χαρτόνι της κάρτας. 
 • Τυπώνετε δύο σχετικές εικόνες & στη μία προσθέτετε
 • την ημερομηνία του γάμου & στην άλλη τις επιθυμητές ευχές αφού προηγουμένως τις έχετε προσαρμόσει στο μέγεθος του μικρότερου κύκλου.
 • Με χρυσή & σκούρα μελάνη σφραγίδας & ταμπόν τονίζετε τα περιθώρια της κάρτας & των κύκλων.
 • Κόβετε τις εικόνες σε κύκλο πιο μικρό από τους μικρούς κύκλους. Κολλάτε τους μικρούς κύκλους στους μεγαλύτερους.
 • Με αυτοκόλλητο διπλής επιφανείας κολλάτε τους μεγάλους κύκλους στο κυρίως σώμα της κάρτας.

You can easily make your personal card to wish for a wedding.

 • First paste cardboard at twice the desired size & fold it in the middle.
 • Cut the corners with a suitable cutter.
 • Cut two circles on white cardboard and two more smaller ones in the same color as the cardboard card.
 • You are loading two related icons in one the date of the wedding and the desired wishes after you have adjusted them to the size of the smallest circle.
 • With gold & dark stamp ink & tampon, you emphasize the margins of the card & circles.
 • Cut the images in a circle smaller than small circles. Stick small circles to older ones.
 • With a double-sided adhesive, stick large circles on the card body.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου