Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

ΚΟΛΙΕ ΜΕ ΕΝΘΕΤΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ & ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KUMIHIMO (NECKLACE WITH INSERT ITEM & CORD WITH KUMIHIMO HOME TECHNIQUE)

Αυτό το κολιέ έγινε με την τεχνική kumihimo χρησιμοποιώντας οκτώ κορδόνια θέτοντας τα κορδόνια στο δίσκο σύμφωνα με την αρχική πλέξη kumihimo. Τα χρώματα στην αρχή τοποθετήθηκαν τυχαία. Πριν να τοποθετήσουμε το κούμπωμα περάσαμε το κολιέ μέσα από ένα μεταλλικό διάτρητο  σωλήνα.
This necklace was made using the kumihimo technique using eight cords by placing the cords in the tray according to the original kumihimo knit. Colors at the beginning were randomly placed. Before we put the clasp we passed the necklace through a metal perforated tube.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου