Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΉ ΠΕΤΣΕΤΑ ΜΕ ΥΦΑΝΤΕΣ ΡΙΓΕΣ (CORFIOT TOWEL WITH FABRICS STRIPES)

Αυτή τη γνήσια υφαντή κερκυραϊκή πετσέτα τη ζωγράφισα πριν πάρα πολλά χρόνια με χρώματα για ύφασμα με σχέδια εμπνευσμένα από τη λαϊκή τέχνη & χρώματα ταιριαστά με τις υφαντές ρίγες που τα μετέφερα στο ύφασμα με χαρτί που το σχεδίασα με κατάλληλο σιδερότυπο μολύβι.Κατόπιν τέντωσα καλά το ύφασμα & το ζωγράφισα. Μετά το στέγνωμα σιδέρωσα α στην ανάποδη πλευρά για να στερεωθούν τα χρώματα. Το καλό σιδέρωμα αφήνει τα χρώματα αναλλοίωτα όσες φορές κι αν πλυθεί το ύφασμα.
This genuine Corfiot woven towel  with the colors painted on fabric many years ago with designs inspired by the folk art & color matching with woven stripes that moved them into the fabric of paper that I designed with a suitable pencil transfer film .Afterwards well stretched the fabric and paint it. After a dry iron on reverse side to be fixed colors. Good ironing leaves the colors intact as many times as the fabric is washed.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου