Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

DECOUPAGE ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (DECOUPAGE IN BOTTLE WITH STONE WALL IMPRESSION)

Σε ένα μπουκάλι από βότκα αφού έγινε decoupage  με εικόνα αρτοποιείου από χαρτί decoupage, καλύφτηκε όλο το υπόλοιπο μπουκάλι (εκτός του κύκλου στο πίσω μέρος) με πάστα, χρησιμοποιώντας σπάτουλα &  χαράζοντας με λαστιχοπίνελο ώστε να δοθεί η εντύπωση πέτρινου τοίχου. Μετά το στέγνωμα επεξεργάστηκε η επιφάνεια τοίχου με ακρυλικά χρώματα & πατίνες.Γύρω από το λαιμό τυλίχτηκε σπάγγος. Όλο το μπουκάλι περάστηκε με ένα στρώμα λούστρου & τέλος με conture (relief) τονονίστηκαν οι εικόνες & ο "φεγγίτης" στο πίσω μέρος.
In a bottle of vodka after being decoupage with a decoupage paper image, the remaining bottle was covered (except the circle at the back) with a paste, using a spatula & etching with a rubber band to give the impression of a stone wall.After drying, the wall surface was treated with acrylic paints and acrylics. A twine wrapped around the neck. The whole bottle was covered with a layer of polish and finally with conture (relief) the pictures and the "skylight" on the back.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου