Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΙΚΗΣ (BOTTLE WITH IMAGE OF TABLE PAINTING)

Σε ένα σκούρο μπουκάλι κρασιού αφού καλύφτηκε με σκούρο primer έγινε decoupage με εικόνα πίνακα του ζωγράφου Νικ. Λύτρα " Επιστροφή απ΄το κυνήγι" κομμένη από εφημερίδα η οποία προηγουμένως είχε βραχεί για να επικολλήσει καλά.
Μετά με χρήση πινέλου εφαρμόστηκε mixtion για φύλλα ψευδόχρυσου τμηματικά σ΄όλη την υπόλοιπη επιφάνεια, Μετά την επικόλληση των κομματιών από φύλλο ψευδόχρυσου ξανατοποθετήθηκε mixtion περιμετρικά της εικόνας όπου πασπαλίστηκε χρυσόσκονη για να δημιουργηθεί ένα περίγραμμα.
Τέλος ένα στρώμα λούστρου σταθεροποιεί την εργασία.
In a dark bottle of wine as covered with dark primer was decoupage a picture of the painter Nik table. Lytras "Go Back from hunting" cut from a newspaper which was previously wet to paste well.
After using the brush applied mixion for ormolu leaves partially Soli the rest of the surface, after pasting the pieces of ormolu leaf replaced it mixtion perimeter of the image where sprinkled gold dust to create a border.
Finally a layer of lacquer stabilizes work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου